Newsletter NZS UO:

Email:

Imie: 
* * * * * * *


Projekty NZS:obraz - wielkie_korepetycje_z_historii_logo.pngobraz - studencki.png


obraz - wampiriada_logo.gif* * * * * * *

Strony UO:

Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego w związku z wyborami samorządowymi z dnia 16.11.2014 r.


Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego

 w związku z wyborami samorządowymi z dnia 16.11.2014 r.


Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego wyraża zaniepokojenie stanem polskiej demokracji. Wydarzenia, które miały miejsce w związku z wyborami samorządowymi pokazuje jak skrajnie nieudolne i nieodpowiedzialne są działania Państwowej Komisji Wyborczej. Sytuacja, w której wyniki głosowania pojawiają się z tak znacznym opóźnieniem, media informują o wielu lukach bezpieczeństwa w systemie oraz ponad 20% wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, które w sondażach otrzymywało jednocyfrowe rezultaty pozwala mieć znaczne wątpliwości dotyczące wiarygodności PKW.

Nie wchodząc w jakiekolwiek polityczne animozje zajmujemy stanowisko zgodne ze słowami Pawła Kukiza w liście do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
System wyborczy w Polsce powinien ulec zmianie. System proporcjonalny oraz listy partyjne pokazują jak wielką wagę ma sposób głosowania i w jakim stopniu może zaważyć o wynikach wyborów. W rezultacie na bardziej uprzywilejowanej pozycji staje partia, która znajduje się na pierwszej stronie list wyborczych, podobnie jak usytuowane na tej liście nazwiska, o których miejscu decydują liderzy poszczególnych ugrupowań.
Uważamy, że system ten jest niesprawiedliwy i powinien zostać zmieniony na system Jednomandatowych Okręgów Wyborczych na szczeblu od gminy aż po Sejm, gdyż tylko w ten sposób wyborcy będą mogli mieć większą szansę na uczciwie wybranych przedstawicieli Narodu.


Zarząd NZS UO

+ więcej

Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego w związku z wyborami samorządowymi z dnia 16.11.2014 r.


Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego

 w związku z wyborami samorządowymi z dnia 16.11.2014 r.


Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego wyraża zaniepokojenie stanem polskiej demokracji. Wydarzenia, które miały miejsce w związku z wyborami samorządowymi pokazuje jak skrajnie nieudolne i nieodpowiedzialne są działania Państwowej Komisji Wyborczej. Sytuacja, w której wyniki głosowania pojawiają się z tak znacznym opóźnieniem, media informują o wielu lukach bezpieczeństwa w systemie oraz ponad 20% wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, które w sondażach otrzymywało jednocyfrowe rezultaty pozwala mieć znaczne wątpliwości dotyczące wiarygodności PKW.

Nie wchodząc w jakiekolwiek polityczne animozje zajmujemy stanowisko zgodne ze słowami Pawła Kukiza w liście do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
System wyborczy w Polsce powinien ulec zmianie. System proporcjonalny oraz listy partyjne pokazują jak wielką wagę ma sposób głosowania i w jakim stopniu może zaważyć o wynikach wyborów. W rezultacie na bardziej uprzywilejowanej pozycji staje partia, która znajduje się na pierwszej stronie list wyborczych, podobnie jak usytuowane na tej liście nazwiska, o których miejscu decydują liderzy poszczególnych ugrupowań.
Uważamy, że system ten jest niesprawiedliwy i powinien zostać zmieniony na system Jednomandatowych Okręgów Wyborczych na szczeblu od gminy aż po Sejm, gdyż tylko w ten sposób wyborcy będą mogli mieć większą szansę na uczciwie wybranych przedstawicieli Narodu.


Zarząd NZS UO

+ więcej

Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego w związku z wyborami samorządowymi z dnia 16.11.2014 r.


Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego

 w związku z wyborami samorządowymi z dnia 16.11.2014 r.


Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego wyraża zaniepokojenie stanem polskiej demokracji. Wydarzenia, które miały miejsce w związku z wyborami samorządowymi pokazuje jak skrajnie nieudolne i nieodpowiedzialne są działania Państwowej Komisji Wyborczej. Sytuacja, w której wyniki głosowania pojawiają się z tak znacznym opóźnieniem, media informują o wielu lukach bezpieczeństwa w systemie oraz ponad 20% wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, które w sondażach otrzymywało jednocyfrowe rezultaty pozwala mieć znaczne wątpliwości dotyczące wiarygodności PKW.

Nie wchodząc w jakiekolwiek polityczne animozje zajmujemy stanowisko zgodne ze słowami Pawła Kukiza w liście do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
System wyborczy w Polsce powinien ulec zmianie. System proporcjonalny oraz listy partyjne pokazują jak wielką wagę ma sposób głosowania i w jakim stopniu może zaważyć o wynikach wyborów. W rezultacie na bardziej uprzywilejowanej pozycji staje partia, która znajduje się na pierwszej stronie list wyborczych, podobnie jak usytuowane na tej liście nazwiska, o których miejscu decydują liderzy poszczególnych ugrupowań.
Uważamy, że system ten jest niesprawiedliwy i powinien zostać zmieniony na system Jednomandatowych Okręgów Wyborczych na szczeblu od gminy aż po Sejm, gdyż tylko w ten sposób wyborcy będą mogli mieć większą szansę na uczciwie wybranych przedstawicieli Narodu.


Zarząd NZS UO

+ więcej

Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego


W związku z opublikowaniem artykułu Pana Romana Kowalczyka na portalu wpolityce.pl w dniu 30 kwietnia 2014 r. dotyczącego odmowy udziału w debacie Pana Bogdana Zdrojewskiego               Panem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, a w szczególności poniższego fragmentu:


Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lider listy PO na Dolnym Śląsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, unika jak może debaty z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim(…). Odrzucił propozycję debaty zgłoszoną przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego.”


Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego (NZS UO) pragnie odciąć się od wszelkich insynuacji na tle politycznym. NZS UO jest organizacją całkowicie apartyjną, która za cel stawia sobie rozwój swoich członków oraz kreowanie studentów na świadomych obywateli podejmujących przemyślane decyzje.Kierując się tą misją organizujemy spotkania z ciekawymi osobami: politykami, publicystami czy historykami.Debata, która planujemy zorganizować pod tytułem 

„Co z tą kulturą?” ma na celu poszerzenie horyzontów  studentów Uniwersytetu Opolskiego, a nie wyborczą konfrontację dwóch kandydatów.  Stanowczo protestujemy przed wciąganiem organizacji, która w nazwie ma niezależność w rozgrywki polityczne pomiędzy dwiema największymi polskimi partiami.


Informujemy również, że nikt z członków NZS UO nie kontaktował się z Panem Romanem Kowalczykiem oraz nie przekazywał informacji dotyczącej naszych rozmów z Panem Bogdanem Zdrojewskim.

W tym miejscu również potwierdzamy informacje o udzielonej nam odmowie udziału w debacie przez Pana Bogdana Zdrojewskiego, który jednak wyraził chęć osobnego spotkania ze studentami.Michał Sosna

Rzecznik Prasowy NZS UO

+ więcej

GENDER - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?


Drugie spotkanie w ramach projektu Gender - szansa czy zagrożenie? Projekt ma na celu wspólną refleksję nad realizowanym przez różne agendy polityczne i medialne ideologią gender. Pragniemy zachęcić do debaty nad kierunkami i konsekwencjami genderyzmu oraz zastanowić się czym ta ideologia jest i jaka jest jej wartość merytoryczna i metodologiczna.
Projekt skierowany jest do różnych grup społecznych głównie do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz studentów.
Tomasz Terlikowski jest dziennikarzem, publicystą, filozofem, działaczem katolickim.

Miejsce:
Aula Stara,
Uniwersytet Opolski,
ul. Oleska 48 OPOLE

obraz - ter.jpg
+ więcej

Strona 1 z 2
dol