Newsletter NZS UO:

Email:

Imie: 
* * * * * * *


Projekty NZS:obraz - wielkie_korepetycje_z_historii_logo.pngobraz - studencki.png


obraz - wampiriada_logo.gif* * * * * * *

Strony UO:

Statut Niezależnego Zrzeszenia StudentówStatut to najważniejszy dokument w Organizacji. Określa sposób wyboru Władz NZS
i ich kompetencje, a także prawa i obowiązki każdego członka Zrzeszenia.

Wszystkie dokumenty wewnętrzne i działania podejmowane w imieniu NZS
muszą być zgodne ze Statutem.


STATUT
NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW

Statut Niezależnego Zrzeszenia studentów wraz z załącznikamidol