Newsletter NZS UO:

Email:

Imie: 
* * * * * * *


Projekty NZS:obraz - wielkie_korepetycje_z_historii_logo.pngobraz - studencki.png


obraz - wampiriada_logo.gif* * * * * * *

Strony UO:

Czym jest Niezależne Zrzeszenie Studentów?Kim jesteśmy

Stół prezydialnyNZS tworzą ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach i niezaspokojonej ciekawości świata. Naszym celem jest aktywne tworzenie studenckiej rzeczywistości, ale też dobra zabawa! W naszym Stowarzyszeniu spotykają się osoby, które chcą dobrze wykorzystać okres studiów. Wybraliśmy NZS, ponieważ obca jest nam bierność. Pokazujemy, tworzymy, dyskutujemy, stoimy na straży wszystkiego co młodzieżowe i studenckie. Dotyczy to zarówno rzeczy małych - lokalnych jak i tych wielkich, jak choćby w postaci opiniowania projektów ustaw. Zależy nam, aby aktywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego też wspólnie realizujemy wiele wartościowych przedsięwzięć, doskonalimy nasze umiejętności i zdobywamy cenne doświadczenie zawodowe. W przyjacielskiej atmosferze spędzamy czas, poznajemy interesujące osoby z różnych środowisk, od studentów po dyplomatów czy ludzi biznesu.

Minister KudryckaNiezależne Zrzeszenie Studentów, poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju, broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków, przygotowując ich do świadomego i czynnego członkostwa w społeczeństwie obywatelskim. NZS jest samorządną i społeczno – polityczną organizacją studentów kierujących się w swoich działaniach chrześcijańskim systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym swojego Kraju, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej.

Naszą misją jest wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska studenckiego. Efektem działalności organizacji jest rozwój jej członków i kreowanie ich na liderów. Przyświecają nam idee tolerancji, demokracji i integracji europejskiej. Nasza działalność dzieli się sześć odrębnych pól strategicznych, mających odrębne cele i założenia, których realizacja dokonywana jest poprzez specyficzny zespół projektów i zadań:

Wampiriada

  • Integracja środowiska studenckiego
  • Działalność kulturalna
  • Poznanie międzykulturowe
  • Kreowanie liderów
  • Rozwój wewnętrzny
  • Akcje charytatywne

Będąc największą organizacją ogólnopolską przeprowadzamy wiele projektów docierających do niemal każdego „żaka” w Polsce: Studencki Nobel, Wampiriada, Drogowskazy Kariery i wiele innych.

Gala PIPW przyszłości pragniemy skupić się na odnajdywaniu i inwestowaniu w tych studentów, którzy wykazują chęć i są obdarzeni wizją. Tacy ludzie widzą potrzebę udzielania się w takich grupach jak NZS. Uważamy bowiem, że inwestycją w samego siebie może być również pomaganie innym, działanie na rzecz większej, często słabszej grupy, jaką niewątpliwie są studenci. Przynosi to nam wiele satysfakcji i motywuje do dalszego działania. Tym samym na pewnym etapie rozwoju zaczniemy tworzyć silną organizację pokoleniową, która jednocześnie będzie miała swoje miejsce na uczelniach wyższych i która będzie środowiskiem opiniotwórczym w istotnych sprawach dotyczących edukacji młodych ludzi.

Jednak, aby skutecznie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują nie możemy zapominać o wykreowaniu odpowiednich kadr w stowarzyszeniu. W tym celu na bieżąco przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne dla naszych członków z takich zagadnień jak: pozyskiwanie funduszy, kreowanie wizerunku, zarządzanie projektem i wiele innych.

dol