Newsletter NZS UO:

Email:

Imie: 
* * * * * * *


Projekty NZS:obraz - wielkie_korepetycje_z_historii_logo.pngobraz - studencki.png


obraz - wampiriada_logo.gif* * * * * * *

Strony UO:

Projekt Studencki NobelStudencki Nobel

Studencki Nobel - logo

Studencki Nobel 2014 to już VI edycja konkursu na najlepszego studenta w Polsce. Organizuje go Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego żaka w kraju, który wyróżnia się wszechstronnością naukową, społeczną, sportową, a także biznesową.

Konkurs polega na wyborze i promowaniu utalentowanych studentów zarówno państwowych, jak i prywatnych szkół wyższych. Odbywa się na trzech szczeblach: uczelnianym, regionalnym oraz krajowym, gdzie wybierany jest najlepszy wśród najlepszych – zwycięzca Studenckiego Nobla. Ponadto w Konkursie nagradzani są najlepsi studenci w 9 kategoriach: nauki rolniczo – przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki prawnicze, nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, sztuka oraz sport.

Kryteria

Pod uwagę brane są m.in. wyniki ze studiów, aktywność naukowa i społeczna, udział w konferencjach, sympozjach, publikacje naukowe, referaty, znajomość języków obcych, odbyte praktyki, staże, praca. Na stronie internetowej Konkursu w zakładce „Kryteria" i „Regulamin" znajdują się zaktualizowane zasady uczestnictwa i oceniania w Studenckim Noblu.

Przebieg

Studencki Nobel - gala finałowa

Konkurs Główny przebiega w trzech etapach. W pierwszym etapie – uczelnianym (marzec – kwiecień 2014), najlepsi studenci z poszczególnych uczelni wyższych zostają wyłonieni przez Uczelniane Komisje Konkursowe (złożone m.in. z władz uczelni, samorządu studentów, partnerów uczelnianych i regionalnych). Drugim szczeblem będzie Etap Regionalny (kwiecień – maj 2014), który pozwala na wyłonienie spośród zwycięzców pierwszego etapu najzdolniejszego studenta z danego województwa. Tutaj decydujące zdanie w kwestii oceny uczestników Konkursu ma Regionalna Komisja Konkursowa (składająca się między innymi z regionalnych patronów honorowych, rektorów, sponsorów regionalnych).
W czasie Finału, który odbędzie się w czerwcu 2014 roku, Krajowa Komisja Konkursowa (składająca się głównie z ogólnopolskich patronów honorowych oraz sponsorów ogólnopolskich) wyłoni zwycięzcę Studenckiego Nobla 2014.

Równolegle w Konkursie Branżowym wybierani są najlepsi studenci w poszczególnych kategoriach. Składa się on z dwóch etapów - uczelnianego oraz krajowego.

Konkursowe zmagania zakończą się uroczystą Galą Finałową, która odbędzie się na przełomie czerwca i lipca.

W konkursie „Studencki Nobel" do wygrania są cenne nagrody między innymi: notebooki, płatne staże, nagrody pieniężne oraz inne nagrody rzeczowe o wysokiej wartości.

Jak się zgłosić?

Jeżeli Twoja średnia z dotychczas zrealizowanych semestrów 4,0 oraz jeśli nie ukończyłeś jeszcze 28 roku życia, zgłoś się już w marcu przez stronę www.studenckinobel.pl i czekaj na dalsze instrukcje. Walcz o zwycięstwo w Studenckim Noblu i pozwól, żeby stał się on Twoją szansą na sukces.


Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu:
http://www.studenckinobel.pl/

Koordynator projektu:
Anna Domańska
anna.domanska@nzs.org.pl
tel. kom. 517 552 560

dol